Noen eksempler på NIBIO's WebGIS-tjenester:

WebGIS avløp, fagsystem for spredt avløp i kommunene

Nytt: OpenWebGIS avløp, innsynsløsning for spredt avløp i kommunene

Avløpsløsninger i norske kommuner

Jorddatabanken - gjennomsnitt av PAl, KAl, MgAL og pH pr kommune

Myrarkivet - oppslag i kartdatabaseAndre WebGIS-tjenester fra NIBIO:

WebGIS Agricat, beregningsmodell for avrenning fra jordbruksarealer WebGIS eiendom, overvåking av bygninger og eiendommer i tunnelprosjekter

WebGIS OpenKarakterisering, analyse av jordbrukspåvirkede vannforekomster

WebGIS innsyn, publikumstjeneste for innsyn i tunnelprosjekter


Kunnskapsdatabase for EU-prosjektet Lagoons


WebGIS flom, web-basert modellverktøy for å simulere effekter av flomdempende tiltak i landbruksområder

WebGIS vannmiljø, web-basert fagsystem for tilførselsberegning og simulering av tiltak